TUT-20050 Luottamustehtävissä toimiminen, 1-10 op
Working in the Positions of Trust

Toteutuskerta TUT-20050 2019-01

Kuvaus

Opintojakso ja sen toteutus ovat opintojen suunnittelua ja suoritusten kirjaamista varten.

Periodi Ei toteuteta lukuvuonna 2019-2020.
Opetusmuodot
Vastuuhenkilö Susanna Ketola, Nina Ojala, Marleena Yli-Äyhö

Arvosteluasteikko

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Suoritusvaatimukset

Saadaakseen suorituksen hyväksytyksi, opiskelijan tulee todentaa toimimisensa luottamustehtävässä sekä laatia raportti, jossa hän kuvaa toimintaansa luottamustehtävässä ja reflektoi kertynyttä osaamistaan. Raportin ohjeellinen pituus on noin 1 sivu / opintopiste. Raportti toimitetaan tutkinto-ohjelman opintosuunnittelijalle.