TUT-20020 Tuutorina toimiminen, 2 op
Tutoring

Lisätiedot

Opintojakso on tarkoitettu uusien opiskelijoiden tuutorina toimivalle Tampereen yliopiston opiskelijalle. Tuutori toimii uusien opiskelijoiden vertaisohjaajana ja auttaa opiskelijaa kiinnittymään opintoihin ja opiskelijayhteisöön. Tuutoritoiminta on aktiivisinta ensimmäisten viikkojen aikana, mutta jatkuu koko lukuvuoden.

Tuutorin tehtäviin kuuluu:
- tuutorikoulutuksiin osallistuminen
- vertaistuutorina toimiminen uusille opiskelijoille
- palautekyselyyn vastaaminen ja oman toiminnan arviointi

Opintojakso ja sen toteutuskerta on tarkoitettu opintojen suunnittelua ja suoritusten kirjaamista varten.
Ei toteuteta lukuvuonna 2019-2020.

Vastuuhenkilö

Heli Tiitinen, Outi Väisänen, Anna Pitkänen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TUT-20020 2019-01 - Heli Tiitinen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee oman tutkinto-ohjelman rakenteen ja opiskelijalle tarjolla olevat palvelut sekä osaa kuvata yliopisto-opiskelun keskeiset piirteet. Tuutori myös ymmärtää vertaistuen merkityksen ja oman roolinsa auttaessaan uusia opiskelijoita kiinnittymään yliopistoyhteisöön. Tuutori on perehtynyt pienryhmän ohjaamiseen, verkostomaiseen toimintatapaan ja eritaustaisten opiskelijoiden kohtaamiseen. Tuutorina toimittuaan opiskelija osaa ohjata pienryhmän toimintaa ja omaa projektinhallintataitoja.

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Väisänen Outi, 27.03.2020