TRT-21002 Teknis-taloudellinen toimintaympäristö, 5 op
Business and Technology in Context

Lisätiedot

Opintojakso on tarkoitettu vain tuotantotalouden ja tietojohtamisen opintosuunnissa 2019 aloittaville opiskelijoille. Muissa tapauksissa ole yhteydessä opintosuunnan opintosuunnittelijaan. Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille

Vastuuhenkilö

Johanna Pulkkinen, Emma Partanen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
TRT-21002 2019-01 1 - 2 Emma Partanen
Johanna Pulkkinen
Opintojaksolla on useampi harjoitustyö. Oppimistapahtumisssa pääsääntöisesti läsnäolovelvollisuus.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan: - Opiskelijalla on käsitys teknis-taloudellisesta toimintaympäristöstä ja hän ymmärtää talouden ja tekniikan ilmiöitä sekä niiden yhteiskunnallisen merkityksen. - Opiskelijalla on käsitys tuotantotalouden ja tietojohtamisen roolista suomalaisessa yhteiskunnassa sekä siitä, miten luonnontieteet ja tekniikka suhteutuvat omaan tieteenalaan. - Opiskelijalla on perusnäkemys yritysten toiminnasta ja hän ymmärtää yrittäjyyden sekä innovaatiotoiminnan merkityksen talouden ja tekniikan kehityksen mahdollistajana. - Opiskelija osaa etsiä tietoa ja tuntee tieteellisten työskentelytapojen periaatteita. - Opiskelijalla on valmiudet kehittää omia opiskelutekniikoitaan yliopisto-opintoihin soveltuviksi.

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opintojakson arvosana muodostuu usean eri harjoitustyön (mm. ryhmässä tehtävät loppuharkka, oppimispäiväkirja) arvostelusta. Harjoitustöillä osoitetaan, miten hyvin opiskelija osaa vastata osaamistavoitteisiin. Harjoitustöistä ja niiden arvostelusta lisää avausluennolla.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaanVastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
TRT-21002 Teknis-taloudellinen toimintaympäristö, 5 op TRT-21001 Teknis-taloudellinen toimintaympäristö, 6 op  

Päivittäjä: Pulkkinen Johanna, 26.03.2019