OPN-9020 Syventävien opintojen opinnäytetyö, 20 op
Thesis for Advanced Studies

Toteutuskerta OPN-9020 2019-01

Opetus

Periodi 1 - 4
Opetusmuodot
Vastuuhenkilö Anna Pitkänen

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Suoritusvaatimukset

Suoritusvaatimuksissa mukaillaan diplomityön suoritusvaatimuksia. Työn laajuus on diplomityötä suppeampi.