LTT-33006 Challenge Based Innovation Project Course, 10 cr

Lisätiedot

Cern CBI@Tau, Toteutetaan yhdessä kurssin TRT-25506 kanssa. The course is only intended for degree students

Vastuuhenkilö

Saku Mäkinen, Jouko Nieminen, Santeri Repo, Antti Stenvall

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
LTT-33006 2019-01 1 - 2 Timo Allinniemi
Jouko Laitinen
Saku Mäkinen
Jouko Nieminen
Santeri Repo
Laura Valtonen
Projektityö, jossa luodaan konkreettinen ratkaisu yhteiskunnalliseen ongelmaan erilaisia innovointimenetelmiä hyväksi käyttäen, opetukseen sekä ryhmän toimintaan vastuullisesti ja aktiivisesti osallistuen. Kurssisuoritus edellyttää kiitettävää oma-aloitteisuutta ja työmoraalia yhdistettynä hyviin ryhmätyö- ja sosiaalisiin taitoihin. Opiskelijat työskentelevät intensiivisellä aikataululla ryhmissä, ratkaisten maailmassa esiintyviä merkittäviä käytännön ongelmia.

Lisätietoja vastaavista:
https://www.cbi-course.com/
https://www.youtube.com/watch?v=leZ42VxDg6E
LTT-33006 2019-02 3 - 4 Saku Mäkinen
Jouko Nieminen
Santeri Repo
Antti Stenvall
Laura Valtonen
Projektityö, jossa luodaan konkreettinen ratkaisu yhteiskunnalliseen ongelmaan erilaisia innovointimenetelmiä hyväksi käyttäen, opetukseen sekä ryhmän toimintaan vastuullisesti ja aktiivisesti osallistuen. Kurssisuoritus edellyttää kiitettävää oma-aloitteisuutta ja työmoraalia yhdistettynä hyviin ryhmätyö- ja sosiaalisiin taitoihin. Opiskelijat työskentelevät intensiivisellä aikataululla ryhmissä, ratkaisten maailmassa esiintyviä merkittäviä käytännön ongelmia.

Lisätietoja vastaavista:
https://www.cbi-course.com/
https://www.youtube.com/watch?v=leZ42VxDg6E

Osaamistavoitteet

After the course, the student is able to: Use tools and methods for product design in a practical project and use the substance knowledge of his/her studies in a real life problem solving. Communicate fluently orally, by writing as well as by visual and other means. Participate in a professional role in a project team that - developing highly futuristic, technologically feasible ideas - creates a demo or a prototype of a product, service or other innovation - understand how to design with incomplete information - understand the value and apply iterative prototyping and - develop skills in moving ideas into testable, tangible prototypes quickly. - make well justified design decisions in an ambiguous design environment - reframe a problem taking into the account the different stakeholders as well as the societal impact (- apply user centered design) Team working skills are especially emphasized as the course comprises of an assignment carried out by a cross-disciplinary and international team comprising of students with different backgrounds and skill sets.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Needfinding and user approach in innovation     
2. Roles of basic research, ideation and benchmarking in design process     
3. Problem divergence, convergence and data synthetisation and analysis in radical innovation     
4. Prototyping, testing, hypothesis setting in innovation process     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Projektityö, jossa luodaan konkreettinen ratkaisu yhteiskunnalliseen ongelmaan erilaisia innovointimenetelmiä hyväksi käyttäen, opetukseen sekä ryhmän toimintaan vastuullisesti ja aktiivisesti osallistuen.

Arvosteluasteikko:

Evaluation scale passed/failed will be used on the course

Osasuoritukset:

Completion parts must belong to the same implementation

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Repo Santeri, 22.03.2019