LTT-21300 Opintojen suunnittelu ja ohjaus 2, 2 op
Study Planning and Guidance 2

Lisätiedot

Ei toteuteta lukuvuonna 2019-2020.

Vastuuhenkilö

Anna Pitkänen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
LTT-21300 2019-01 - Anna Pitkänen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on käsitys tulevaisuuden uramahdollisuuksista. Hän tunnistaa omat vahvuutensa ja kehittymiskohteensa ja osaa suunnitella opintojaan niiden mukaisesti. Hän ymmärtää, että oma opinto- ja urapolku koostuu välietapeista, joiden jälkeen on aina mahdollista uudelleenarvioida suunta.

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Pitkänen Anna, 22.02.2019