LTT-21300 Opintojen suunnittelu ja ohjaus 2, 2 op
Study Planning and Guidance 2

Toteutuskerta LTT-21300 2019-01

Kuvaus

Ympäristö- ja energiatekniikan opiskelijoiden toisen vuoden ohjaus. Toteutetaan lukuvuonna 2020-2021.

Periodi Ei toteuteta lukuvuonna 2019-2020.
Opetusmuodot
Vastuuhenkilö Anna Pitkänen

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)