LTT-21200 Opinnot ja työelämä 2, 2 op
Studies and working life 2

Lisätiedot

Ei toteuteta lukuvuonna 2019-2020.

Vastuuhenkilö

Hanna Lehtelä

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
LTT-21200 2019-01 - Hanna Lehtelä

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan - opiskelija pystyy suunnittelemaan kandidaattitutkintonsa omia tavoitteitaan tukevaksi - opiskelijalla on käsitys siitä, mitä kandidaatintyö pitää sisällään - opiskelijalla on käsitys tulevaisuuden uramahdollisuuksista - opiskelija tunnistaa omaa osaamistaan ja parhaat tavat hakea töitä - opiskelijalla on valmiudet yrittäjämäiseen ajatteluun

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Lehtelä Hanna, 22.02.2019