LTT-21200 Opinnot ja työelämä 2, 2 op
Studies and working life 2

Toteutuskerta LTT-21200 2019-01

Periodi Ei toteuteta lukuvuonna 2019-2020.
Opetusmuodot
Vastuuhenkilö Hanna Lehtelä

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Kohderyhmät

Teknis-luonnontieteellinen