LTT-12301 Kestävän kehityksen perusteet, 5 op
Introduction to Sustainable Development

Vastuuhenkilö

Jukka Rintala, Hannele Auvinen, Marja Palmroth

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
LTT-12301 2019-01 1 - 2 Hannele Auvinen
Lukupiireissä ja luennoilla läsnäolopakko: lukupiireissä 7/9 ja luennoilla 2/4. Lisäksi johdantoluento on pakollinen (toivottavaa olla paikalla, mutta pakollisuudesta voidaan joustaa, koska ensimmäinen luento videoidaan). Harjoitustyö ja seminaariesitys.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: - Selittää ihmisen toiminnan vaikutuksia kestävän kehityksen ympäristönsuojelullisista, sosiaalisista ja taloudellisista näkökulmista - Hahmottaa kestävän kehityksen eri näkökulmien keskinäiset vuorovaikutukset - Raportoida tulkintansa tekniikan alan asiatekstistä kestävän kehityksen näkökulmasta.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Sosiaalinen, kulttuurinen ja inhimillinen kestävä kehitys     
2. Taloudellinen kestävä kehitys - esim. kiertotalouden periaatteet     
3. Ekologinen kestävä kehitys - biodiversiteetti ja luonnovarat     
4. Energiantuotanto ja ilmastonmuutos     Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
LTT-12301 Kestävän kehityksen perusteet, 5 op TLU-12301 Kestävän kehityksen perusteet, 5 op  
LTT-12301 Kestävän kehityksen perusteet, 5 op LTT-12300 Kestävän kehityksen perusteet, 4 op  

Päivittäjä: Pitkänen Anna, 22.02.2019