LTT-11300 Opintojen suunnittelu ja ohjaus 1, 3 op
Study Planning and Guidance 1

Vastuuhenkilö

Anna Pitkänen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
LTT-11300 2019-01 1 - 4 Anna Pitkänen
Riittävät läsnäolot oppimistapahtumissa sekä sovittujen tehtävien palautus.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää yliopiston opiskelutietojärjestelmiä ja tuntee tyypillisimmät ohjaustahot. Hän osaa suunnitella tutkintonsa sisällön niin, että se tukee hänen uratavoitteitaan. Hän osaa suunnitella oppimistavoitteensa niin, että opintosuunnitelman sisältö toteutuu. Hän osaa hakea tukea valintoihinsa tunnistamalla omia vahvuuksiaan ja tavoitteitaan sekä etsimällä tietoa valintojen tueksi. Opiskelija ymmärtää, että oma opinto- ja urapolku koostuu välietapeista, joiden jälkeen on aina mahdollista uudelleenarvioida suunta.

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Pitkänen Anna, 22.02.2019