LTT-11200 Opinnot ja työelämä 1, 3 op
Studies and working life 1

Vastuuhenkilö

Hanna Lehtelä

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
LTT-11200 2019-01 1 - 4 Hanna Lehtelä
Läsnäolo lähiopetuskerroilla ja hyväksytysti suoritetut tehtävät.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija - tuntee tutkintonsa rakenteen ja sisällön - on tutustunut tutkintonsa tieteenaloihin - osaa raportoida ja esitellä ryhmätyön - osaa hakea tietoa - osaa tehdä henkilökohtaisen opintosuunnitelman - tunnistaa omia tapojaan oppia ja opiskella sekä osaa kehittää niitä - osaa viestiä monikulttuurisessa ryhmässä - ymmärtää yrittäjämäisen ajattelun perusteet

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Lehtelä Hanna, 13.12.2019