MOL-53286 Advanced Surface Engineering, 5 cr

Toteutuskerta MOL-53286 2019-01

Opetus

Periodi 3 - 4
Opetusmuodot Tentti
Vastuuhenkilö Johanna Ruoranen, Petri Vuoristo

Arvosteluasteikko

Numerical evaluation scale (0-5)

Suoritusvaatimukset

Exam from given material. Practical work.

Exam Wed 06.05.2020 17:00 - 20:00