MOL-12230 Polymeeripohjaisten materiaalien valmistusmenetelmät, 5 op
Processing of Polymer Based Materials

Vastuuhenkilö

Ilari Jönkkäri, Jurkka Kuusipalo

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MOL-12230 2019-01 3 - 4 Sanna Auvinen
Ilari Jönkkäri
Jurkka Kuusipalo
Hyväksytysti suoritettu tentti ja demonstraatiot.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa kuvata tärkeimmät muovien, elastomeerien, komposiittien, kuitujen, sekä paperin ja kartongin valmistusmenetelmät. Opiskelija tietää valmistusmenetelmän vaikutuksen tuotteen muotoon, rakenteeseen ja ominaisuuksiin. Opiskelija osaa valita raaka-aineelle sopivan valmistusmenetelmän. Vierailuluentojen ja yritysvierailun kautta opiskelija tutustuu teolliseen toimintaympäristöön sekä saa käsityksen erilaisista materiaali-insinöörin työtehtävistä ja urapoluista. Opiskelija osaamista arvioidaan välikokeiden ja/tai tentin sekä laboratoriodemoista tehtävien raporttien avulla. Opintojaksolla opiskelija arvioi ja kehittää osaamistaan, oppimistapojaan ja omaa tiedonhakuprosessiaan. Opiskelija oppii ymmärtämään verkostojen merkityksen työelämässä ja omaa kyvyn kehittää omia verkostojaan.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Muovien, kumien, elastomeerien ja komposiittien valmistusmenetelmät     
2. Polymeeripohjaiset kuidut, niiden valmistus ja jatkojalostusmenetelmät     
3. Paperin ja kartongin valmistus- ja jatkojalostusmenetelmät, johdatus pakkaustekniikkaan     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opiskelijan arvosana muodostuu pääasiassa välikokeiden tai tentin arvosanoista. Näiden lisäksi osaamista mitataan pakollisilla raporteilla, joita opiskelija tekee laboratoriodemoista. Raporteilla varmistetaan, että opiskelijan ymmärrys esitellyistä menetelmistä on vaaditulla tasolla. Lisäksi vierailuluentoihin ja yritysvierailuun liittyvät ennakkotehtävät.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Handbook of Paper and Paperboard Packaging Technology (2nd Edition)   Kirwan, Mark J.   9781118470916     Soveltuvin osin   Kyllä   
Kirja   Polymer Processing – Modeling and simulation   Osswald, Hernández-Ortiz   978-3-446-40381-9     Osa 1 soveltuvin osin   Kyllä   
Kirja   Textile Technology   Wulfhorst, B.; Gries, T.; Veit, D.   978-1-61344-306-4     Soveltuvin osin   Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
MOL-11011 Materiaaliopin perusteet 1 Suositeltava    
MOL-11021 Materiaaliopin perusteet 2 Suositeltava    
MOL-11230 Materiaalitieteen tutkimusmenetelmät Suositeltava    
MOL-11240 Polymeerifysiikka Pakollinen    
MOL-11250 Materiaalien mekaaninen käyttäytyminen Suositeltava    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
MOL-12230 Polymeeripohjaisten materiaalien valmistusmenetelmät, 5 op MOL-12236 Materials Processing 2, 5 op  

Päivittäjä: Laine Marja-Liisa, 06.03.2019