MOL-12220 Metallien ja keraamien valmistusmenetelmät, 5 op
Processing of Metals and Ceramics

Vastuuhenkilö

Pasi Peura

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MOL-12220 2019-01 1 - 2 Erkki Levänen
Pasi Peura
Petri Vuoristo
tentti, hyväksytty esitehtävä, hyväksytty harjoitustyö, hyväksytty exam-tentti takomisesta (itseopiskeluaineistosta), hyväksytyt harjoitukset ja yritysvierailut/demot.

Osaamistavoitteet

Tunnistaa erilaisten metallisten ja keraamisten materiaalien ja tuotteiden tyypilliset valmistusmenetelmät. Osaa valita parhaimman valmistusmenetelmän reunaehtojen mukaan. Pystyy tekemään johtopäätöksiä eri valmistusmenetelmien vaikutuksesta mikrorakenteeseen ja ominaisuuksiin. Osaa suunnitella ja tilata vaativia valukomponetteja.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Metallisten ja keraamisten materiaalien ja tuotteiden valmistusmenetelmien periaatteet.  Valmistus- ja muodonantomenetelmien valinnan perusteet   
2. Valmistusmenetelmien vaikutus materiaalien mikro- ja makrorakenteeseen, ominaisuuksiin ja suorituskykyyn  Osaa kilpailuttaa ja tilata valettuja komponetteja   
3. Metallimateriaalien valmistus ja muodonantomenetelmät Keraamien prosessointi ja muodonantomenetelmät Pinnoitteet ja pintakäsittelyt  Takeiden suunnittelut perusteet   
4. Ymmärtää metallien valumenetelmät ja valujen ominaisuudet     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Hyväksytysti suoritettu esitehtävä, harjoitukset, demonstraatiot, exam tentti takeista ja tentti tai välikokeet koko kurssialueesta. Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
MOL-11011 Materiaaliopin perusteet 1 Pakollinen    
MOL-11021 Materiaaliopin perusteet 2 Pakollinen    
MOL-11250 Materiaalien mekaaninen käyttäytyminen Pakollinen    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
MOL-12220 Metallien ja keraamien valmistusmenetelmät, 5 op MOL-12226 Materials Processing 1, 5 op  

Päivittäjä: Peura Pasi, 15.12.2019