MOL-12210 Materiaalit ja ympäristö, 5 op
Materials and Environment

Lisätiedot

Opintojaksolla ei ole säännöllisiä luentoja. Opiskelijoiden tulee lukea itsenäisesti oppikirja ja tenttiä se ennen harjoitustyön aloittamista.

Vastuuhenkilö

Juha Nykänen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MOL-12210 2019-01 1 - 2 Sanna Auvinen
Juha Nykänen
Hyväksytysti suoritettu tentti ja harjoitustyö

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa esittää materiaalien aiheuttamat ympäristövaikutukset elinkaaren eri vaiheissa ja soveltaa tietokoneohjelmistoa ympäristövaikutusten minimoimiseksi. Lainsäädännön, markkinatilanteen ja yhteiskunnallisen muutoksen huomioiminen suunnittelussa. Harjoitustyö kehittää ryhmätyötaitoja, yrittäjyyttä ja viestintäosaamista.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Eri materiaaliryhmien (metallit, keraamit, polymeerit, komposiitit, luonnon materiaalit) ympäristövaikutukset valmistuksen ja loppukäytön aikana.     
2. Elinkaarianalyysi ja ekoauditointi Cambridge Engineering Selector ohjelmistolla     
3. Materiaalien kierrätys ja uudelleen käyttö     

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Verkkokirja   Materials and the Environment Eco-Informed Material Choice Second Edition   Michael F. Ashby   978-0-12-385971-6       Ei   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
MOL-11011 Materiaaliopin perusteet 1 Suositeltava    
MOL-11021 Materiaaliopin perusteet 2 Suositeltava    
MOL-11230 Materiaalitieteen tutkimusmenetelmät Suositeltava    
MOL-11240 Polymeerifysiikka Suositeltava    
MOL-11250 Materiaalien mekaaninen käyttäytyminen Suositeltava    
MOL-12220 Metallien ja keraamien valmistusmenetelmät Suositeltava    
MOL-12230 Polymeeripohjaisten materiaalien valmistusmenetelmät Suositeltava    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
MOL-12210 Materiaalit ja ympäristö, 5 op MOL-12216 Materials and Environment, 5 op  
MOL-12210 Materiaalit ja ympäristö, 5 op MOL-12217 Materials and Environment, 5 op  

Päivittäjä: Laine Marja-Liisa, 06.03.2019