MOL-11240 Polymeerifysiikka, 5 op
Polymer Physics

Vastuuhenkilö

Essi Sarlin

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MOL-11240 2019-01 1 - 2 Minna Poikelispää
Essi Sarlin
Hyväksytysti suoritettu kirjallinen tentti opintojakson sisällöstä ja hyväksytysti suoritetut harjoitukset.
MOL-11240 2019-02 5 Minna Poikelispää
Essi Sarlin

Osaamistavoitteet

Polymeerien käyttäytymistä ohjaavat ilmiöt liuosfaasissa ja kiinteässä faasissa, polymeerien fysikaaliset perusteoriat ja niiden sovellus.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Laimeat ja konsentroidut liuokset, moolimassa, faasierottuminen, diffuusio     
2. Amorfinen, kiteinen ja nestekiteinen tila     
3. Lasimuutos     
4. Silloittuneet polymeerit, kumielastisuus, polymeerien viskoelastisuus     
5. Monikomponenttiset polymeerimateriaalit.      

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Introduction to Physical Polymer Science, 4th edition   Sperling L.H.   9780471706069     Soveltuvin osin.   Kyllä   
Luentokalvot             Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
MOL-11011 Materiaaliopin perusteet 1 Suositeltava    
MOL-11021 Materiaaliopin perusteet 2 Suositeltava    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
MOL-11240 Polymeerifysiikka, 5 op MOL-1530 Polymeerifysiikka, 5 op  

Päivittäjä: Sarlin Essi, 31.10.2019