YHTTAY-65500 Kompleksianalyysi, 10 op
Complex Analysis

Lisätiedot

Opintojakson YHTTAY-65500 Kompleksianalyysi voi sisällyttää syventäviin tai jatko-opintoihin, vaikka olisi suorittanut opintojakson MAT-60100 Kompleksimuuttujan funktiot.

Tätä POPin opintojaksoa käytetään keskustakampuksella suoritetun MTTMS5 Kompleksianalyysi 10 op kirjaamiseen. Tälle opintojaksolle ei tarvitse ilmoittautua POPissa. Keskustakampuksen opintojaksolle haetaan opinto-oikeutta osoitteessa http://www.tampere3.fi/ristiinopiskelupalvelu ja kun oikeus on saatu, opintojaksolle voi ilmoittautua palvelusta löytyvien ohjeiden avulla. Hervannan kampuksen opiskelijoita pyydetään ilmoittautumaan hyvissä ajoin, jotta päätös mahdollisesta Hervannan harjoitusryhmän perustamisesta voitaisiin tehdä ajoissa. Keskustakampuksen opinto-opas: https://www10.uta.fi/opas/opintojakso.htm?rid=14764&idx=2&uiLang=fi&lang=fi&lvv=2018 Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille
Soveltuu jatko-opinnoiksi.

Vastuuhenkilö

Lassi Paunonen, Janne Kauhanen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
YHTTAY-65500 2019-01 1 - 2 Janne Kauhanen
Lassi Paunonen

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
MAT-01300 Insinöörimatematiikka X 3 Pakollinen   1
MAT-01310 Insinöörimatematiikka A 3 Pakollinen   1
MAT-01330 Insinöörimatematiikka C 3 Pakollinen   1
MAT-01360 Matematiikka 3 Pakollinen   1
MAT-01366 Mathematics 3 Pakollinen   1

1 . (Insinööri)matematiikka/Mathematics 1-3

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 05.03.2019