YHTTAY-60560 Johdatus logiikkaan 2, 5 op
Introduction to Logic 2

Lisätiedot

Tätä POPin opintojaksoa käytetään keskustakampuksella suoritetun opintojakson kirjaamiseen. Tälle opintojaksolle ei tarvitse ilmoittautua POPissa. Keskustakampuksen opintojaksolle haetaan opinto-oikeutta osoitteessa http://www.tampere3.fi/ristiinopiskelupalvelu ja kun oikeus on saatu, opintojaksolle voi ilmoittautua palvelusta löytyvien ohjeiden avulla. Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille
Ei toteuteta lukuvuonna 2019-2020.

Vastuuhenkilö

Esko Turunen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
YHTTAY-60560 2019-01 - Esko Turunen
Tentti ja viikkoharjoitukset

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 05.03.2019