MAT-67050 Kohti matematiikan opettajuutta 2, 5 op
Topics in Mathematics Teacher Education 2

Toteutuskerta MAT-67050 2019-01

Kuvaus

Opintojaksolla syvennetään osaamista matematiikan opettamisesta.

Opetus

Periodi 1 - 2
Opetusmuodot Monimuoto-opetus
Vastuuhenkilö Terhi Kaarakka, Elina Viro

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Suoritusvaatimukset

Aktiivinen osallistuminen opetukseen sekä hyväksytysti suoritettu oppimisportfolio (päiväkirja ja viikkotehtävät).

Kohderyhmät

Teknis-luonnontieteellinen

Lisätietoja toteutuksesta

Kokoontumiskerroilla on läsnäolovelvoite.

MAT-67050 Kohti matematiikan opettajuutta 2/O/01 Tue 27.08.2019 09:00 - 12:00
MAT-67050 Kohti matematiikan opettajuutta 2/O/01 Tue 03.09.2019 09:00 - 12:00
MAT-67050 Kohti matematiikan opettajuutta 2/O/01 Tue 17.09.2019 09:00 - 12:00
MAT-67050 Kohti matematiikan opettajuutta 2/O/01 Tue 01.10.2019 09:00 - 12:00
MAT-67050 Kohti matematiikan opettajuutta 2/O/01 Tue 08.10.2019 09:00 - 12:00
MAT-67050 Kohti matematiikan opettajuutta 2/O/01 Tue 29.10.2019 09:00 - 12:00
MAT-67050 Kohti matematiikan opettajuutta 2/O/01 Tue 12.11.2019 09:00 - 12:00
MAT-67050 Kohti matematiikan opettajuutta 2/O/01 Tue 19.11.2019 09:00 - 12:00
MAT-67050 Kohti matematiikan opettajuutta 2/O/01 Tue 03.12.2019 09:00 - 12:00