MAT-64010 Datasta malliksi, 5 op
From Data to Model

Toteutuskerta MAT-64010 2019-01

Kuvaus

Kurssilla esitellään mallinnuksen uusia diskreettejä menetelmiä, jotka kulkevat myös nimikkeen Soft Computing alla. Näihin menetelmiin luetaan yleensä sumea logiikka, neuroverkot, geneettiset algoritmit, tiedonlouhinta, datapohjainen prosessimallinnus sekä bayesilaiset menetelmät.

Luennoilla keskitytään todelliseen mallinnukseen ja käsitellään tarvittavaa teoriaa. Kurssi on suunnattu opintojen loppupuolen syventäviin opintoihin ja on jatko-opintoihin soveltuva.

Luennoidaan seuraavan kerran 2019-2020.

Opetus

Periodi 3 - 4
Opetusmuodot
Vastuuhenkilö Jussi Kangas

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Suoritusvaatimukset

Luentojen seuraaminen ja niihin liittyvien viikkotehtävien/demojen tekeminen. Harjoitustyö ja sen esittäminen.