MAT-61507 Dynamical Systems and Chaos, 5 cr

Lisätiedot

Suitable for postgraduate studies.

Vastuuhenkilö

Mikko Kaasalainen

Osaamistavoitteet

Basic knowledge about nonlinear dynamical systems and typical examples of them; the causes and characteristics of chaotic behaviour in Hamiltonian and dissipative systems; fundamental theoretical and computational methods

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. General properties of nonlinear anc chaotic systems, qualitative description and mathematical principles (3)  Mathematical analysis of Hamiltonian and dissipative chaotic systems  Applications in various fields (biology, circuits, mechanics, weather); discrete systems 

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Exam 1/2, problem classes/project work 1/2

Arvosteluasteikko:

Numerical evaluation scale (0-5)

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
MAT-60150 Differentiaaliyhtälöt Mandatory    
MAT-60156 Differential Equations Mandatory    

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Ullgren Sini, 10.04.2019