MAT-60750 Kohti matematiikan opettajuutta 1, 5 op
Topics in Mathematics Teacher Education 1

Toteutuskerta MAT-60750 2019-01

Kuvaus

Opintojakso on johdantokurssi matematiikan opettajuuteen.

Opetus

Periodi 3 - 4
Opetusmuodot Monimuoto-opetus
Vastuuhenkilö Terhi Kaarakka, Elina Viro

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Suoritusvaatimukset

Aktiivinen osallistuminen opetukseen sekä hyväksytysti suorittu harjoitustyö ja oppimispäiväkirja.

Kohderyhmät

Teknis-luonnontieteellinen

Lisätietoja toteutuksesta

Kokoontumiskerroilla on läsnäolovelvoite.

MAT-60750 Kohti matematiikan opettajuutta 1/O/01 Fri 10.01.2020 12:00 - 15:00
MAT-60750 Kohti matematiikan opettajuutta 1/O/01 Fri 17.01.2020 12:00 - 15:00
MAT-60750 Kohti matematiikan opettajuutta 1/O/01 Fri 24.01.2020 12:00 - 15:00
MAT-60750 Kohti matematiikan opettajuutta 1/O/01 Fri 07.02.2020 12:00 - 15:00
MAT-60750 Kohti matematiikan opettajuutta 1/O/01 Fri 14.02.2020 12:00 - 15:00
MAT-60750 Kohti matematiikan opettajuutta 1/O/01 Fri 06.03.2020 12:00 - 15:00
MAT-60750 Kohti matematiikan opettajuutta 1/O/01 Fri 13.03.2020 12:00 - 15:00
MAT-60750 Kohti matematiikan opettajuutta 1/O/01 Fri 27.03.2020 12:00 - 15:00
MAT-60750 Kohti matematiikan opettajuutta 1/O/01 Fri 03.04.2020 12:00 - 15:00
MAT-60750 Kohti matematiikan opettajuutta 1/O/01 Fri 17.04.2020 12:00 - 15:00