MAT-60700 Kandidaatintyöseminaari, 0 op
Bachelor Thesis Seminar

Lisätiedot

Lukuvuonna 2019-2020 järjestettävään kandidaatintyöseminaariin osallistutaan, jos tarkoituksena on tehdä kandidaatintyö vuonna 2020. Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille

Vastuuhenkilö

Mika Mattila, Terhi Kaarakka, Merja Laaksonen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MAT-60700 2019-01 2 - 3 Terhi Kaarakka
Merja Laaksonen
Mika Mattila
Hyväksytysti suoritetut tieteellisen kirjoittamisen luennot, kielenhuollon verkkotesti, tiedonhankintakoulutus sekä kielenopettajan hyväksymä kirjoitusnäyte.
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan. Matematiikan seminaarissa ollaan läsnä, kirjoitetaan harjoitelmia seminaarissa ilmoitetulla tavalla ja pidetään lyhyt esitelmä tulevasta työn aiheesta. Tiedonhankintakoulutuksen ja tieteellisen kirjoittamisen osasuoritusten vaatimuksista kerrotaan heidän opetuksen yhteydessä.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kokemusta tutkimustulosten esittämisestä sekä kirjallisesti että suullisesti, tutkimuksen aikatauluttamisesta, tieteellisen tiedon etsimisestä, arvioimisesta ja tuottamisesta, tieteellisestä kirjoittamisesta sekä muiden opiskelijoiden tutkimustulosten arvioinnista. Kandiseminaariin on integroitu tieteellisen kirjoittamisen opetus, jonka tavoitteena on, että opiskelija osaa tuottaa tekstiä, joka on tieteellisen tekstin ja oman alan konventioiden sekä TTY:n opinnäytetyöohjeen mukaista, käyttää eri lähteistä olevaa tekstiä omassa tekstissään, argumentoida uskottavasti ja vakuuttavasti, muokata tekstiään saamansa palautteen perusteella ja laatia ja viimeistellä tekstiä, joka on ymmärrettävää, sujuvaa, asiatyylistä ja kielenhuollon normien mukaista. Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet ryhtyä kirjoittamaan matematiikan kandidaatin työtään.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Kandidaatintyön tekemiseen liittyvät säädökset ja ohjeet.  LaTeX-ladontaohjelman käyttäminen.   Vektorigrafiikka kuvaajien piirtäminen. 
2. Tieteellisen kirjoittamisen luennot, kielenhuollon verkkotesti sekä kirjoitusnäyte.      
3. Informaatiolukutaito ja tiedonhankintataidot.     
4. Matematiikan kirjoittaminen.      

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Lukemalla ohjeistukset tarkasti ja huolehtimalla aikarajoista.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Tietoa esitietovaatimuksista
Seminaarissa oletetaan, että opiskelija hallitsee matematiikan peruskurssien asiat.

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 05.03.2019