MAT-60700 Kandidaatintyöseminaari, 0 op
Bachelor Thesis Seminar

Toteutuskerta MAT-60700 2019-01

Kuvaus

Seminaari on tarkoitettu matematiikan kandityön tekijöille. Seminaari pidetään kerran vuodessa periodeilla 2-3. Tapaamisia on kerran viikossa noin 10 kertaa. Seminaarissa käydään läpi matematiikan kirjoittamisen alkeita ja opiskelijat saavat palautetta ensimmäisistä kirjoitelmistaan. Lisäksi etsitään aiheet ja aloitellaan työn tekemistä. Seminaarin tavoitteena on auttaa opiskelija alkuun työn tekemisessä.

Seminaariin kuluu matemaattisen tekstin kirjoittamisen lisäksi itsenäisenä osana kirjaston järjestämä tiedonhankintakoulutus sekä kielikeskuksen järjestämä tieteellisen kirjoittamisen osuus.

Opetus

Periodi 2 - 3
Opetusmuodot Muu suoritus, aikatauluton, Seminaari, Harjoitusryhmä
Vastuuhenkilö Terhi Kaarakka, Merja Laaksonen, Mika Mattila

Arvosteluasteikko

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Suoritusvaatimukset

Hyväksytysti suoritetut tieteellisen kirjoittamisen luennot, kielenhuollon verkkotesti, tiedonhankintakoulutus sekä kielenopettajan hyväksymä kirjoitusnäyte.
Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan. Matematiikan seminaarissa ollaan läsnä, kirjoitetaan harjoitelmia seminaarissa ilmoitetulla tavalla ja pidetään lyhyt esitelmä tulevasta työn aiheesta. Tiedonhankintakoulutuksen ja tieteellisen kirjoittamisen osasuoritusten vaatimuksista kerrotaan heidän opetuksen yhteydessä.

Kohderyhmät

Teknis-luonnontieteellinen

MAT-60700 Kandidaatintyöseminaari/Sem/01 Wed 23.10.2019 08:00 - 10:00
MAT-60700 Kandidaatintyöseminaari/Sem/01 Wed 30.10.2019 08:00 - 10:00
MAT-60700 Kandidaatintyöseminaari/Sem/01 Wed 06.11.2019 08:00 - 10:00
MAT-60700 Kandidaatintyöseminaari/Sem/01 Wed 13.11.2019 08:00 - 10:00
MAT-60700 Kandidaatintyöseminaari/Sem/01 Wed 20.11.2019 08:00 - 10:00
MAT-60700 Kandidaatintyöseminaari/Sem/01 Wed 27.11.2019 08:00 - 10:00
MAT-60700 Kandidaatintyöseminaari/Sem/01 Wed 04.12.2019 08:00 - 10:00
MAT-60700 Kandidaatintyöseminaari/Sem/01 Wed 08.01.2020 10:00 - 12:00
MAT-60700 Kandidaatintyöseminaari/Sem/01 Wed 15.01.2020 10:00 - 12:00
MAT-60700 Kandidaatintyöseminaari/Sem/01 Wed 22.01.2020 10:00 - 12:00
MAT-60700 Kandidaatintyöseminaari/Sem/01 Wed 29.01.2020 10:00 - 12:00
MAT-60700 Kandidaatintyöseminaari/Sem/01 Wed 05.02.2020 10:00 - 12:00
MAT-60700 Kandidaatintyöseminaari/Sem/01 Wed 12.02.2020 10:00 - 12:00
MAT-60700 Kandidaatintyöseminaari/Sem/01 Wed 19.02.2020 10:00 - 12:00
MAT-60700 Kandidaatintyöseminaari/EG01/01 (+) Mon 13.01.2020 12:00 - 14:00
MAT-60700 Kandidaatintyöseminaari/EG01/01 Thu 07.11.2019 10:00 - 12:00
MAT-60700 Kandidaatintyöseminaari/EG01/01 Thu 14.11.2019 10:00 - 12:00
MAT-60700 Kandidaatintyöseminaari/EG01/02 Thu 28.11.2019 10:00 - 12:00
Matemaattisen tekstin kirjoittaminen Sun 26.04.2020 16:00 - 16:00
Kandidaatintyön kielentarkastus Fri 31.07.2020 16:00 - 16:00
Tiedonhakukoulutus Fri 31.07.2020 16:00 - 16:00
Tieteellisen kirjoittamisen lähiopetus ja tehtävät Fri 31.07.2020 16:00 - 16:00