MAT-60456 Optimization Methods, 5 cr

Lisätiedot

Suitable for postgraduate studies.

Vastuuhenkilö

Henri Hansen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MAT-60456 2019-01 2 Henri Hansen
Final exam + peer reviewed project work

Osaamistavoitteet

Modelling and solving of optimization problems Linear optimization. Nonlinear optimization with and without constraints.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Linear optimization. Simplex and dual simplex algorithms. Nonlinear optimization. Newton's method, quasi-Newton methods, gradient and conjugate gradient methods.  Karush-Kuhn-Tucker conditions.  Algorithmic considerations for optimization algorithms such as ECP.  

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Summary of lectures   Optimization methods   Timo Hämäläinen         Yes   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
MAT-02100 Usean muuttujan funktiot Advisable    
MAT-60000 Matriisilaskenta Advisable    

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Hansen Henri, 01.04.2019