MAT-60350 Tilastolliset monimuuttujamenetelmät, 5 op
Multivariate Statistical Methods

Lisätiedot

Soveltuu jatko-opinnoiksi. Ei toteuteta lukuvuonna 2019-2020.

Vastuuhenkilö

Simo Ali-Löytty

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MAT-60350 2019-02 - Simo Ali-Löytty
Harjoitukset, harjoitustyö ja EXAM-tentit. Tarkemmat tiedot löytyvät kurssin Moodle-sivuilta.

Osaamistavoitteet

Tutustutaan eräisiin yleisesti käytettyihin tilastollisiin monimuuttujamenetelmiin. Kurssin tavoite on menetelmien teoreettisten perusteiden hallinta eikä valmisohjelmien käyttö.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Moniulotteinen normaalijakauma.   Normaalijakaumasta johdettuja jakaumia.    
2. Regressioanalyysi: lineaarinen, epälineaarinen ja robusti.   Varianssianalyysi regressiomallina. Ohjelmistojen käyttäminen tehtävien ratkaisemiseen.   
3. Pääkomponenttianalyysi.   Ohjelmistojen käyttäminen tehtävien ratkaisemiseen.   
4. Klusterointimenetelmiä.  Ohjelmistojen käyttäminen tehtävien ratkaisemiseen.   
5. Erotteluanalyysi.  Ohjelmistojen käyttäminen tehtävien ratkaisemiseen.   

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Osallistuminen luennoille ja ahkera harjoitusten ja tehtävien tekeminen.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Applied Linear Statistical Models   Neter, J. et.al.       McGraw-Hill   Ei   
Kirja   Applied Multivariate Statistical Analysis   Johnson, R.A. and Wichern, D.W.       Prentice-Hall   Ei   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
MAT-02510 Tilastomatematiikan jatkokurssi Pakollinen    
MAT-60000 Matriisilaskenta Pakollinen    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
MAT-60350 Tilastolliset monimuuttujamenetelmät, 5 op YHTTAY-60350 Monimuuttujamenetelmät, 5 op 1:1  
MAT-60350 Tilastolliset monimuuttujamenetelmät, 5 op MAT-41281 Tilastolliset monimuuttujamenetelmät, 6 op  

Päivittäjä: Ullgren Sini, 10.04.2019