MAT-60250 Matemaattisen mallinnuksen peruskurssi, 5 op
Basic Course on Mathematical Modelling

Toteutuskerta MAT-60250 2019-01

Kuvaus

Opintojakso toteutetaan verkkokurssina Moodle2-oppimisympäristössä (https://moodle2.tut.fi/course/view.php?id=8150). Opintojaksolle tulee ilmoittautua myös Moodle:ssa, kurssialusta avataan elokuun lopussa.

Uudet luennot ja harjoitukset julkaistaan viikottain aina maanantaisin.

Opintojakso suoritetaan 2-3 hengen ryhmässä. Ryhmätyönä tehdään vaadittavat viikkoharjoitukset ja opintojakson lopulla tehtävä harjoitustyö ja sen esittely.

Opintojakson suorittamiseen vaaditaan
- Luentojen seuraaminen
- Viikkoharjoitusten tekeminen 2-3 hengen ryhmässä
- Harjoitustyön tekeminen ja esittely 2-3 hengen ryhmässä

Opetus

Periodi 1 - 2
Opetusmuodot
Vastuuhenkilö Jussi Kangas, Tuomas Myllykoski

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Suoritusvaatimukset

10 luentoviikkoa (nauhoitetut videoluennot), luentoihin liittyvät viikkoharjoitukset (40%), harjoitustyö (40%) ja vertaisarviointi (20%)

Kohderyhmät

DI- ja arkkitehtiopiskelijat , Jatkotutkinto-opiskelijat , Tekniikan kandidaattiopiskelijat


Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN Lisätiedot Kieli Tenttimateriaali
Kirja Matemaattinen mallinnus Pohjolainen, Seppo (toim.) 978-951-0-35408-7 Suomi Ei