MAT-60000 Matriisilaskenta, 5 op
Matrix Algebra

Vastuuhenkilö

Mika Mattila

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MAT-60000 2019-01 1 Mika Mattila
Kirjallinen lopputentti.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija - tuntee matriisilaskennan ja lineaarialgebran peruskäsitteet ja osaa suorittaa niille sallittuja laskutoimituksia ja päättelyitä. -osaa muodostaa tärkeimmät matriisihajotelmat ja soveltaa niitä. -osaa hyödyntää Matlab-ohjelmistoa matriisilaskentaan liittyvien ongelmien ratkomisen tukena.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Lineaarialgebran peruskäsitteet: Vektoriavaruus, matriisityypit, matriisinormi, determinantti   Matlabin käyttö  Sovellukset: vektorien ja niiden välisen kulman käyttö samankaltaisuuden mittana  
2. LU-hajotelma ja Gaussin eliminaatio  Matlabin käyttö  Sovellukset: - Lineaarisen yhtälöryhmän ratkaisu 
3. Lineaarialgebraa n-ulotteisessa avaruudessa. Kanta ja sen muodostaminen,ortogonalisointi, ortonormaali kanta. Projektiomatriisit.  Matlabin käyttö  Sovellukset 
4. Ominaisarvojen teoriaa ja spektriesitys. Jordanin kanoninen muoto.  Matlabin käyttö  Sovellukset 
5. Singulaariarvohajotelma. Matriisinormi.   Matlabin käyttö  Sovellukset 

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Kurssin läpäisyyn vaaditaan hyväksytty loppukoe/tentti. Laskuharjoituksia tekemällä voi ansaita huomattavan määrän bonuspisteitä, jotka lisätään tenttipistemäärään.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Opintomoniste   Matriisilaskenta 1   S. Pohjolainen         Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
MAT-01360 Matematiikka 3 Pakollinen   1
MAT-01560 Matematiikka 5 Suositeltava   2

1 . Insinöörimatematiikka A3 , B3 tai C3

2 . Insinöörimatematiikka 5Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
MAT-60000 Matriisilaskenta, 5 op MAT-60006 Matrix Algebra, 5 op  
MAT-60000 Matriisilaskenta, 5 op MAT-31090 Matriisilaskenta 1, 5 op  

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 05.03.2019