MAT-02660 Algoritmimatematiikka 2, 5 op
Mathematics for Algorithms 2

Lisätiedot

Ei toteuteta lukuvuonna 2019-2020.

Vastuuhenkilö

Terhi Kaarakka

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MAT-02660 2019-01 - Terhi Kaarakka

Osaamistavoitteet

Jatkoa Algoritmimatematiikan kurssille, tarkempi sisältö täsmentyy myöhemmin.

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opintojakson suorittamiseen kuuluvat pakolliset harjoitukset ja tentin suorittaminen. Ahkeralla harjoitusten tekeminen kuuluu opintojakson suoritukseen. Jos opiskelija suoriutuu ydinainekseen kuuluvien lasku- ja todistustehtävien tekemisestä hyvin, niin se riittää opintojakson läpäisemiseen arvosanalla 3. Taitava suoriutuminen ja täydentävän tietämyksen hallinta oikeuttaa arvosanoihin 4 tai 5.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
MAT-02651 Algoritmimatematiikka Pakollinen    

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Ullgren Sini, 10.04.2019