MAT-02660 Algoritmimatematiikka 2, 5 op
Mathematics for Algorithms 2

Toteutuskerta MAT-02660 2019-01

Periodi Ei toteuteta lukuvuonna 2019-2020.
Opetusmuodot
Vastuuhenkilö Terhi Kaarakka

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)