MEI-71106 Simulation of Mechatronic Systems, 5 cr

Lisätiedot

Course is in English

Vastuuhenkilö

Jussi Aaltonen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MEI-71106 2019-01 3 - 4 Jussi Aaltonen
Jose Villa Escusol
passed project work, laboratory exercise and book abstract

Osaamistavoitteet

- Student is able to establish a system model of a multidomain mechatronic system with a modern system simulation software (Amesim, Matlab/Simulink, Modellica etc.) - Student is able to use simulation as a design tool in system design

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Simulation and modelling of multidomain systems     
2. Model based design of multidomain systems     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Course includes personal simulation project. Grade is defined on basis of simulation project. Grading is made only once.

Arvosteluasteikko:

Numerical evaluation scale (0-5)

Osasuoritukset:

Completion parts must belong to the same implementation

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
MEI-42206 Mechatronic Systems and Components Mandatory    
MEI-61007 Computer Aided Engineering Mandatory    

Tietoa esitietovaatimuksista
Or equivalent knowledge and skills

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Andersson Kirsi, 26.03.2019