MEI-60510 Koneosaoppi, 5 op
Introduction to Machine Elements

Lisätiedot

Ei toteuteta lukuvuonna 2019-2020.
Ei toteuteta lukuvuonna 2019-2020.

Vastuuhenkilö

Asko Ellman

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MEI-60510 2019-01 - Asko Ellman
Hyväksystysti suoritetut harjoitustyöt.

Osaamistavoitteet

Koneenrakennukset tärkeimpien osien mitoitus ja suunnitteluperiaatteet, kuten tehonsiirtoakselit ja niiden liitokset, ruuvi- ja hitsausliitokset, vaihteet, hammaspyörät ja voitelu. Opiskelija oppii hankkimaan, arvioimaan ja käyttämään tietoa monipuolisesti. Hän oppii hyödyntämään alansa digitaalisia toimintaympäristöjä. Hän oppii toteuttamaan tuotekehitystoimintaa soveltaen alan olemassa olevaa tietoa ja menetelmiä sekä tuottamaan alalle uusia ratkaisuja. Hän oppii johtamaan omaa toimintaansa tavoitteellisesti ja kykenee työn suunniteluun sekä itsenäiseen työskentelyyn asiantuntijatehtävissä.

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Ullgren Sini, 10.04.2019