MEI-71007 Laboratory Work in Mechatronics, 5 cr

Lisätiedot

Lectures in english

Vastuuhenkilö

Jaakko Myllykylä, Jussi Aaltonen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MEI-71007 2019-01 1 - 2 Jussi Aaltonen
Jaakko Myllykylä
Passed laboratory exercices and laboratory project

Osaamistavoitteet

Hands-on laboratory course on mechatronics. Emphasis on mechatronic actuation and powertrains in application areas of mobile machinery, automotive, aerospace and marine industiries.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Multidomain system design and analysis  Interfaces between domains   
2. Actuation principles and their open loop control  Closed loop control of actuators   
3. Powertrains and their control     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Grade is defined on basis of learning diary and lab projects. Grading is made only once.

Arvosteluasteikko:

Numerical evaluation scale (0-5)

Osasuoritukset:

Completion parts must belong to the same implementation

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
MEI-40400 Mekaaniset ja mekatroniset rakenteet Mandatory    
MEI-42206 Mechatronic Systems and Components Mandatory    

Tietoa esitietovaatimuksista
Or equivalent knowledge and skillsVastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
MEI-71007 Laboratory Work in Mechatronics, 5 cr MEI-71006 Design of Mechatronic Systems, 5 cr  

Päivittäjä: Andersson Kirsi, 26.03.2019