MEI-70060 Aerodynaaminen mallinnus, 5 op
Aerodynamic modeling

Toteutuskerta MEI-70060 2019-01

Periodi Ei toteuteta lukuvuonna 2019-2020.
Opetusmuodot
Vastuuhenkilö Jussi Aaltonen

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Suoritusvaatimukset

Hyväksytysti suoritetut laskuharjoitukset, harjoitustyö ja tentti luentojen ja kirjallisuuden sisällöstä.