MEI-60601 Konejärjestelmien elinkaaren hallinta, 5 op
Life cycle management of Machines and Systems

Toteutuskerta MEI-60601 2019-01

Kuvaus

Tarkoitettu vain LouRa III:n opiskelijoille.

Opetus

Periodi 1 - 2
Opetusmuodot
Vastuuhenkilö Jouko Laitinen

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)