MEI-50400 Johdanto tuotantotekniikkaan, 5 op
Introduction to Production Engineering

Vastuuhenkilö

Minna Lanz

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MEI-50400 2019-01 3 - 4 Minna Lanz
Hasse Nylund
Hyväksytysti suoritettu lokikirja kurssin teemoista, ei tenttiä

Osaamistavoitteet

Ymmärtää tuotannollisen toiminnan perusteet, tärkeimmät valmistustekniikat ja toimintamallit suomalaisessa teollisuudessa.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Tärkeimmät valmistustekniikat (ainetta poistavat, muovaavat ja liittävät menetelmät; mm. lastuavat ja levytyömenetelmät).   Ei konventionaaliset menetelmät (mm. kipinätyöstömenetelmät, ultraäänityöstö)  Ainetta lisäävät menetelmät 
2. Tuotannon ja valmistuksen pääasialliset teknologiat ja järjestelmät (mm. joustavat valmistusjärjestelmät)  Joustavuus ja tuottavuus  Automaation mahdollisuudet konepajatekniikassa 
3. Tuotannonsuunnittelun ja ohjauksen periaatteet  Materiaali- ja informaatiovirrat sekä niiden hallinnan merkitys   
4. Lean-tuotantofilosofia   Kaizen - näkökulmia tuotannon kehittämiseen  Leanin soveltuvuus ja soveltaminen suomalaisessa valmistavassa teollisuudessa 
5. Kokoonpanojärjestelmät ja -teknologiat  Kokoonpanon toteuttamistavat sekä laitteistot ja varastojärjestelmät   

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Luentokalvot     M. Lanz et al.       Luentokalvot ovat pääosin suomeksi ja löytyvät kurssin Moodlesivulta yleensä ennen kyseistä luentoa.   Kyllä   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
MEI-50400 Johdanto tuotantotekniikkaan, 5 op MEI-40300 Valmistustekniikat ja -järjestelmät, 4 op  

Päivittäjä: Andersson Kirsi, 03.04.2019