MEI-40611 Koneensuunnittelun metodiikat, 5 op
Methodologies for Product Design

Vastuuhenkilö

Timo Lehtonen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MEI-40611 2019-01 3 - 4 Timo Lehtonen
Kaksi vaihtoehtoista suoritustapaa:
Kurssilla opetettua hyödyntävä soveltava harjoitustyö (arvosanat 1-5) tai
suoritus exam-verkkotentistä, joilla saa kurssin arvosanat (1-3)
Korkeammat arvosanat 4 ja 5 voi saada vain harjoitustyöstä.

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija on omaksunut nykyaikaisen koneensuunnittelijan ajatusmaailman. Opiskelija tuntee useita määrittelyjä hyvälle tekniselle ratkaisulle ja kykenee ottamaan suunnittelutehtävän edellyttämän näkökulman arviointiinsa. hänellä on käytössään koneensuunnittelun perusperiaatteista koottu tarkistuslista, joilla hän voi arvioida olemassa olevia ratkaisuja tai itse kehittämiään konsepteja. Hän tuntee malliratkaisuja ja kykenee suhteuttamaan käsillä olevaa suunnittelutehtävää niihin.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Koneensuunnittelijan maailmankatsomus: Maailma mekanismeina, materiaalien joustavuus, toiminnan keskukset.     
2. Korkean suunnittelulaadun kolmio.  Suunnittelun dispositiomalli.   
3. Ihanteelliset ratkaisut: saksalaisen koneensuunnittelun kolme pääperiaatetta.     
4. Koneensuunnittelun perusperiaatteet joilla voidaan arvioida olemassa olevia ratkaisuja tai kehittäviä konsepteja.  Monille koneensuunnittelun perusperiaatteille on syntyhistoria tai teoreettinen perustelu. Näiden tunteminen on täydentävää tietämystä.  On olemassa koneensuunnittelun perusperiaatteita, jotka on jätetty kurssin esikuvana olleen MIT-kurssin luettelosta pois. Näihin opiskelija voi tutustua henkilökohtaisessa harjoitustyössään. 
5. Suunnittelijan suuren vastuun ymmärtäminen ja työkalut riskien tunnistamiseen ja hallitsemiseen.     
6. Suunnittelutiedon olemus. Informaatiomallien mahdollisuudet.  Tuotteen DNA ja millainen se voisi olla.   

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Osaaminen kurssilla osoitetaan henkilökohtaisella harjoitustyöllä, joka on kurssin lähestymistavan mukainen analyysi opiskelijan itse valitseman koneen suunnitteluratkaisujen laadusta. Kurssin luennot etenevät analyysin vaiheiden mukaisesti. Parhaan tuloksen sekä oppisen, että ajankäytön suhteen voi saavuttaa, kun tekee omaa harjoitustyötään luentojen tahtiin.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
MEI-40611 Koneensuunnittelun metodiikat, 5 op MEI-40610 Koneensuunnittelun metodiikat, 4 op  

Päivittäjä: Ullgren Sini, 02.04.2019