MEI-40001 Tuotesuunnittelu ja -kehitys, 5 op
Product Design and Development

Lisätiedot

Voidaan korvata kurssi 30300 Tuotekehitys jos kandivaiheen Integroidun tuotekehityksen kokonaisuudesta on tämä kurssi suorittamatta.

Vastuuhenkilö

Timo Lehtonen, Tero Juuti

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MEI-40001 2019-01 1 - 2 Timo Lehtonen
Hyväksytysti suoritetut tuotokset. Ryhmätyönä suunnittelucase, työkalupakin täydennys, posterimessut ja progress cards.

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija osaa kehittää uuden innovatiivisen tuotteen käyttäen hyväkseen parhaita tuotekehitysmaailmassa ja suunnittelutieteissä tunnettuja työkaluja ja menetelmiä. Hänellä on tuotekehittäjän työkalupakki, johon hän on valinnut omaan kehitystyyliinsä sopivat työkalut. Hänellä on taitoa arvioida itselleen uusia menetelmiä ja ottaa niitä käyttöön.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Tuotesuunnittelun peruskäsitteiden: artefakti, intentio, tuotteen elinkaari, dispositio, arvontuotto, tuotekehitysprosessi, tuotekehitysprojekti ymmärtäminen.     
2. Opiskelija pystyy tekemään strategisen kartan tuotekonseptiin kohdistuvista vaatimuksista, jotka tulevat arvontuotosta, prosesseista, yritysstrategioista ja verkostosta.     
3. Opiskelija osaa ideointi- ja ongelmanmuotoilumenetelmiä     
4. Opiskelija osaa menetelmiä elinkaaren ja käyttötapauksen analysointiin     
5. Opiskelija osaa nykyaikaiset tehokkaat menetelmät konseptien taustatiedon etsintään     
6. Opiskelija osaa määrittää kriteerit ja käyttää konseptien valintamenetelmiä  Opiskelija tietää miten valitaan tapauskohtaisia Design for -menetelmiä   
7. Opiskelija osaa analysoida konseptin kilpailukykyä     
8. Opiskelija osaa kommunikoida konseptista graafisella esityksellä sekä suullisesti     
9. Opiskelija tuntee tyypilliset tuotesuunnittelun sudenkuopat. Hän osaa käyttää eri menetelmiä välttääkseen nämä sudenkuopat.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opiskelijat harjoittelevat tuotekehitystä ja kehitysmenetelmiä kehittämällä uuden tuotekonseptin pienryhmässä. He raportoivat kehitystyöstään etenemisraportilla (Progress Card). He oppivat esittelemään konsepteja sijoittajamessuilla ja arvioimaan muiden konsepteja.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Delft Design Guide     9063693273, 9789063693275       Ei   
Kirja   Product Design and Development   Ulrich, Eppinger   007-123273-7     Kirjoja löytyy 25 kpl laitoskirjastosta.   Kyllä   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
MEI-40001 Tuotesuunnittelu ja -kehitys, 5 op MEI-40000 Tuotesuunnittelu ja -kehitys, 4 op  

Päivittäjä: Laine Marja-Liisa, 06.03.2019