MEI-16006 Doctoral Seminar, 1-15 cr

Toteutuskerta MEI-16006 2019-03

Kuvaus

Doctoral seminar, Life-cycle management.

Opetus

Periodi 3 - 4
Opetusmuodot
Vastuuhenkilö Kari Koskinen, Jouko Laitinen

Arvosteluasteikko

Numerical evaluation scale (0-5)

Suoritusvaatimukset

Seminar presentation and seminar participation.

Kohderyhmät

International Students , Jatkotutkinto-opiskelijat , Konetekniikka