MEI-15006 Literature, 1-15 cr

Toteutuskerta MEI-15006 2019-01

Kuvaus

Literature in academic year 2016-2017

Opetus

Periodi 1 - 4
Opetusmuodot
Vastuuhenkilö Kari Koskinen

Arvosteluasteikko

Numerical evaluation scale (0-5)

Suoritusvaatimukset

Will be defined separately depending of the material.