MEI-13000 Konetekniikan työelämäyhteistyö- ja harjoittelukurssi, 5 op
Working Life and Training Course to Mechanical Engineering

Vastuuhenkilö

Kirsi Andersson

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MEI-13000 2019-01 1 - 2 Kirsi Andersson
Hyväksytty raportti työelämäyhteistyöstä. Vaaditut läsnäolot suoritettu. Läsnäolovaatimukset päivitetään toteutuskertakohtaisesti.

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelijat teollisuuden ajankohtaisiin teemoihin. Kurssin suoritettuaan opiskelija tunnistaa ja saa käsityksen työelämän prosesseista ja hanke- ja kehitystoiminnan käytänteistä. Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää organisaatiomalleja ja osaa toimia erilaisissa organisaatioissa. Sen lisäksi hän soveltaa oppimaansa omassa kehitysprojektissaan tiettyyn yhteistyöyrityksen kehittämisteemaan. Käytännön tekemisen kautta hän oivaltaa tuote- ja tuotannonsuunnittelutyökalujen ja ¿mallien yhteyden ja käyttömahdollisuudet yrityksen toiminnassa. Kurssiin liittyy myös opitun ja kehitettyjen ratkaisujen analysointia, arviointia, raportointia ja esittelyä sekä yhteistyöyrityksen edustajille, että muille kurssilaisille tavoitteena harjoitella työelämässä tarpeellisia dialogi- sekä esiintymistaitoja.

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Hyväksytyn arvosanan saamiseksi opintojaksosta opiskelijan tulee palauttaa määrämuotoinen hyväksytty raportti. Raportissa opiskelija arvioi opintojaksolla opittuja asioita verraten oppimaansa yrityksessä tehtyyn kehittämisprojektiin tai muuhun vastaavaan työhön. Opintojaksoon sisältyy pakollinen seminaariesitys.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Andersson Kirsi, 27.08.2019