MEI-01210 Konetekniikan johdantokurssi, 5 op
Introduction to Mechanical Engineering

Vastuuhenkilö

Jaakko Myllykylä

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
MEI-01210 2019-01 1 - 2 Jaakko Myllykylä
Hyväksytysti suoritettu tentti ja hyväksytyt laboratoriotyöselostukset.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää erilaisten rakenteiden vaikutuksen koneen lujuuteen ja painoon. Hän tietää millaisia liitostekniikoita käytetään purettavissa olevissa liitoksissa ja millaisia kiinteissä liitoksissa. Hän ymmärtää laakeroinnin toteutustavat. Hän tietää liikkeen välityksessä käytettävien hammasvaihteiden sekä ketju- ja hihnakäyttöjen periaatteet. Hän tietää eri materiaalien ominaisuudet ja ymmärtää niiden käytön eri sovelluksissa

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Yleisimmät kone-elimet     
2. Konerakenteet     
3. Yleisimmät liitostekniikat     
4. Kokoonpanoon/asennukseen tarvittavat työkalut     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Osaamista mitataan ryhmässä tehtävien harjoitustöiden tulosten ja harjoitustöistä kirjoitetun raportin perusteella.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaanVastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
MEI-01210 Konetekniikan johdantokurssi, 5 op TTI-20020 Kone- ja materiaalitekniikan johdantokurssi, 4 op  

Päivittäjä: Laine Marja-Liisa, 06.03.2019