MEI-01210 Konetekniikan johdantokurssi, 5 op
Introduction to Mechanical Engineering

Toteutuskerta MEI-01210 2019-01

Opetus

Periodi 1 - 2
Opetusmuodot Luento
Vastuuhenkilö Jaakko Myllykylä

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Suoritusvaatimukset

Hyväksytysti suoritettu tentti ja hyväksytyt laboratoriotyöselostukset.

MEI-01210 Konetekniikan johdantokurssi/Lec/01 Tue 03.09.2019 12:00 - 14:00
MEI-01210 Konetekniikan johdantokurssi/Lec/01 Tue 10.09.2019 12:00 - 14:00
MEI-01210 Konetekniikan johdantokurssi/Lec/01 Tue 17.09.2019 12:00 - 14:00
MEI-01210 Konetekniikan johdantokurssi/Lec/01 Tue 24.09.2019 12:00 - 14:00
MEI-01210 Konetekniikan johdantokurssi/Lec/01 Tue 01.10.2019 12:00 - 14:00
MEI-01210 Konetekniikan johdantokurssi/Lec/01 Tue 08.10.2019 12:00 - 14:00
MEI-01210 Konetekniikan johdantokurssi/Lec/01 Tue 22.10.2019 12:00 - 14:00
MEI-01210 Konetekniikan johdantokurssi/Lec/01 Tue 29.10.2019 12:00 - 14:00
MEI-01210 Konetekniikan johdantokurssi/Lec/01 Tue 05.11.2019 12:00 - 14:00
MEI-01210 Konetekniikan johdantokurssi/Lec/01 Tue 12.11.2019 12:00 - 14:00