YHTTAY-20020 Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä, 4 op
Swedish Written and Oral Communication

Lisätiedot

Tampereen yliopiston opintojakso KKRUBMT Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä.

Opintojakson oikea koodi on KKRUBMT Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä.
Täydelliset tiedot löytyvät opiskelijan oppaasta https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/opintotiedot/
Ilmoittautuminen opintojaksolle vain NettiOpsun kautta. POPin kautta tehtyjä ilmoittautumisia ei huomioida.
Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille

Vastuuhenkilö

Outi Väisänen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
YHTTAY-20020 2019-01 1 - 2 Outi VäisänenVastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
YHTTAY-20020 Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä, 4 op YHTTAY-0020 Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä, 4 op  

Päivittäjä: Väisänen Outi, 17.07.2019