KIE-64900 Venäjän kielen erityistyö, 1-3 op
Directed Study in Russian

Lisätiedot

Opintojakso on mahdollista suorittaa itsenäisesti koko lukuvuoden ajan.

Vastuuhenkilö

Nadja Pavilainen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KIE-64900 2019-01 1 - 4 Nadja Pavilainen
1) Kirjallinen projektisuunnitelma, joka on esitettävä opintojakson vastuuopettajalle. Projektisuunnitelmasta on käytävä selkeästi ja konkreettisesti ilmi, minkälaisesta kielitaidon kehittämisestä on kysymys sekä miten, missä ja milloin se aiotaan toteuttaa. Projektin laajuus voi vaihdella sen mukaan, kuinka monta opintopistettä on tarkoitus suorittaa.

Projektisuunnitelma laaditaan venäjän kielellä, ja tullakseen hyväksytyksi sen on oltava paitsi selkeä ja toteuttamiskelpoinen myös kielellisesti korkeatasoinen. Opintojakson vastuuopettaja voi edellyttää suunnitelman täydentämistä tai hylätä suunnitelman, mikäli se ei ole toteuttamiskelpoinen.

2) Kielitaitoa kehittävän projektin työstäminen ja loppuun saattaminen suunnitelman mukaisesti. Käytännön suoritustavat ovat joustavia (sisältää suullisia ja kirjallisia osia) ja riippuvat hyväksytystä projektisuunnitelmasta.

3) Kirjallinen raportti, joka kuvaa yksityiskohtaisesti, mitä projektissa on tehty ja kuinka suunnitelma on toteutunut. Raportoinnin laajuus voi vaihdella sen mukaan, kuinka laajasta projektista on kyse ja kuinka monta opintopistettä on tarkoitus suorittaa.
Raportti laaditaan venäjän kielellä ja sen on oltava selkeä ja hyvin jäsennelty.


Raportti tulee toimittaa vastuuopettajalle sovitun aikataulun mukaan..
KIE-64900 2019-02 3 - 4 Nadja Pavilainen
1) Kirjallinen projektisuunnitelma, joka on esitettävä opintojakson vastuuopettajalle. Projektisuunnitelmasta on käytävä selkeästi ja konkreettisesti ilmi, minkälaisesta kielitaidon kehittämisestä on kysymys sekä miten, missä ja milloin se aiotaan toteuttaa. Projektin laajuus voi vaihdella sen mukaan, kuinka monta opintopistettä on tarkoitus suorittaa.

Projektisuunnitelma laaditaan venäjän kielellä, ja tullakseen hyväksytyksi sen on oltava paitsi selkeä ja toteuttamiskelpoinen myös kielellisesti korkeatasoinen. Opintojakson vastuuopettaja voi edellyttää suunnitelman täydentämistä tai hylätä suunnitelman, mikäli se ei ole toteuttamiskelpoinen.

2) Kielitaitoa kehittävän projektin työstäminen ja loppuun saattaminen suunnitelman mukaisesti. Käytännön suoritustavat ovat joustavia (sisältää suullisia ja kirjallisia osia) ja riippuvat hyväksytystä projektisuunnitelmasta.

3) Kirjallinen raportti, joka kuvaa yksityiskohtaisesti, mitä projektissa on tehty ja kuinka suunnitelma on toteutunut. Raportoinnin laajuus voi vaihdella sen mukaan, kuinka laajasta projektista on kyse ja kuinka monta opintopistettä on tarkoitus suorittaa.
Raportti laaditaan venäjän kielellä ja sen on oltava selkeä ja hyvin jäsennelty.


Raportti tulee toimittaa vastuuopettajalle sovitun aikataulun mukaan..

Osaamistavoitteet

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Raportin laatiminen.     
2. Tieteellisen kirjoittamisen taitojen kehittäminen.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opiskelija osoittaa käyttäneensä kielitaitoaan ja parantaneensa sitä. Työmuodot voivat vaihdella, mutta opiskelijan täytyy esittää suunnitelma etukäteen opettajalle ja lopuksi raportoida työstä.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Tietoa esitietovaatimuksista
Erityistyön tekeminen edellyttää, että opiskelija on suorittanut vähintään yhden B1-taitotason kurssin.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KIE-64900 Venäjän kielen erityistyö, 1-3 op KIE-6350 Venäjän kielen erityistyö, 1-3 op  

Päivittäjä: Ojanen Sonja, 22.02.2019