KIE-63100 Venäjän kirjallinen ja suullinen esitystaito, 2 op
Oral and Written Presentation Skills in Russian

Lisätiedot

Mikäli opintojaksolle ilmoittautuu enemmän opiskelijoita kuin on mahdollista ottaa, karsitaan osallistujat ensisijaisesti ilmoittautumisjärjestyksen ja kohderyhmän perusteella. Opintojaksolle ilmoittautuneen tai varasijalla olevan on oltava läsnä ensimmäisellä kerralla varmistaakseen paikkansa opintojaksolla.
Ei toteuteta lukuvuonna 2019-2020.

Vastuuhenkilö

Nadja Pavilainen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KIE-63100 2019-01 - Nadja Pavilainen
Aktiivinen osallistuminen, tehtävien suorittaminen ja hyväksytty lopputentti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy suullisesti ja kirjallisesti kertomaan elinympäristönsä tapahtumista. Osaa osallistua keskusteluun arkitilanteisiin liittyvistä aiheista, käyttää venäjänkielisen puheen intonaatiota, valmistaa ja pitää puhe-esityksiä, laatia ohjattuja kirjoitelmia.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Arki-, työ- ja liike-elämä.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Kurssin aikana opiskelija laatii 2 opettajan ohjaamaa kirjoitelmaa ja 2 esitelmää.Loppuarvostelussa opettaja huomioi koko kurssin kokonaisuuden ja lisäksi seuraavat asiat: säännöllinen osallistuminen, aktiivinen työskentely, sovittujen tehtävien tekeminen.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Muu kirjallisuus           Venäjän kieli.   Ei   

Tietoa esitietovaatimuksista
Opintojakso sopii opiskelijalle, joka on suorittanut B1-taitotason kurssin.

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Ojanen Sonja, 22.02.2019