KIE-63100 Venäjän kirjallinen ja suullinen esitystaito, 2 op
Oral and Written Presentation Skills in Russian

Toteutuskerta KIE-63100 2019-01

Periodi Ei toteuteta lukuvuonna 2019-2020.
Opetusmuodot
Vastuuhenkilö Nadja Pavilainen

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Suoritusvaatimukset

Aktiivinen osallistuminen, tehtävien suorittaminen ja hyväksytty lopputentti.

Kohderyhmät

DI- ja arkkitehtiopiskelijat , Tekniikan kandidaattiopiskelijat


Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN Lisätiedot Kieli Tenttimateriaali
Muu kirjallisuus Venäjän kieli. Muu kieli Ei