KIE-63000 Venäjän keskustelukurssi, 2 op
Advanced Oral Skills in Russian

Lisätiedot

Mikäli opintojaksolle ilmoittautuu enemmän opiskelijoita kuin on mahdollista ottaa, karsitaan osallistujat ensisijaisesti ilmoittautumisjärjestyksen ja kohderyhmän perusteella. Opintojaksolle ilmoittautuneen tai varasijalla olevan on oltava läsnä ensimmäisellä kerralla varmistaakseen paikkansa opintojaksolla.
Ei toteuteta lukuvuonna 2019-2020.

Vastuuhenkilö

Nadja Pavilainen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KIE-63000 2019-01 - Nadja Pavilainen
Loppuarvostelussa opettaja huomioi koko kurssin kokonaisuuden ja lisäksi seuraavat asiat: säännöllinen osallistuminen, aktiivinen työskentely, sovittujen tehtävien tekeminen ja hyväksytty suullinen lopputentti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy keskustelemaan myös syntyperäisten kanssa monenlaisista aiheista. Käyttää erilaisia rakenteita. Osaa ilmaista itseään selkeästi ja kohteliaasti tilanteen vaatimalla tavalla. Käyttää hyväksi maantuntemukselliset tietonsa keskustelussa.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Arkipäivän sanaston laajentaminen. Ajankohtaisista asioista keskustelu. Mielipiteen ilmaiseminen ja perusteleminen.      
2. Kieliopin hallitseminen. Monipuolinen rakenteiden käyttö.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Aktiivinen osallistuminen, tehtävien suorittaminen ja suullinen esitelmä (2). Arvosana suullisen keskustelun perusteella.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Muu kirjallisuus           Opetusmonisteita,ajankohtaisia lehtiartikkeleitä ja internet-materiaalia.   Ei   

Tietoa esitietovaatimuksista
Opintojakso sopii opiskelijalle, joka on suorittanut B1-taitotason kurssin.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KIE-63000 Venäjän keskustelukurssi, 2 op KIE-6321 Venäjän jatkokurssi, keskustelukurssi, 3 op  

Päivittäjä: Ojanen Sonja, 22.02.2019