KIE-63000 Venäjän keskustelukurssi, 2 op
Advanced Oral Skills in Russian

Toteutuskerta KIE-63000 2019-01

Kuvaus

Ryhmä 1

Periodi Ei toteuteta lukuvuonna 2019-2020.
Opetusmuodot
Vastuuhenkilö Nadja Pavilainen

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Suoritusvaatimukset

Loppuarvostelussa opettaja huomioi koko kurssin kokonaisuuden ja lisäksi seuraavat asiat: säännöllinen osallistuminen, aktiivinen työskentely, sovittujen tehtävien tekeminen ja hyväksytty suullinen lopputentti.

Kohderyhmät

DI- ja arkkitehtiopiskelijat , Tekniikan kandidaattiopiskelijat


Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN Lisätiedot Kieli Tenttimateriaali
Muu kirjallisuus Opetusmonisteita,ajankohtaisia lehtiartikkeleitä ja internet-materiaalia. Muu kieli Ei